Byggnads inleder en kampanj för mer jämställdhet och mångfald inom byggbranschen. Samtidigt markerar förbundet sitt stöd för Kommunals krav om att lågavlönade kvinnogrupper ska ha mer än andra i årets avtalsrörelse.

– LO–förbunden är som en familj. Därför diskuterar vi inför kommande avtalsrörelse hur vi solidariskt kan stötta varandra. Det är självklart för oss i Byggnads att ge stöd till Kommunals kamp, säger Johan Lindholm.

I ett uttalande från Byggnads förbundsfullmäktige kritiseras Svenskt Näringslivs vice vd, Christer Ågren, för att han i en debattartikel i tidningen Arbetet angrep Kommunals krav om mer jämställda löner.

”Byggnads förbundsfullmäktige uttalar sitt stöd för Kommunal och deras kamp för löner som det går att leva på. Det är helt oacceptabelt att den svenska arbetsmarknaden fortfarande präglas av så stora könsorättvisor, både när det gäller löner och arbetsvillkor.

I kvinnodominerade yrken är deltidstjänster och visstidsanställningar vanligare än i mansdominerade branscher. I lönestatistiken är det tydligt att yrken som anses manliga värderas högre än arbeten som anses kvinnliga.

Det hotar personalförsörjningen i välfärdstjänsterna, där stora pensionsavgångar står för dörren. Vilka unga ska vilja bli undersköterskor i framtiden, när löner och arbetsvillkor är så dåliga?

Så här kan vi inte ha det längre. Det svenska framtidsbygget måste präglas av jämställdhet. Inte bara för att det är rättvist. Utan även för att det skapar utveckling och tillväxt”, skriver Byggnads i sitt uttalande.