Företagaren vill att länsrätten river upp beslutet i Västernorrlands landsting om att begränsa rätten till uttag av vinst privata vårdföretag i länet.

I överklagan sägs att landstingets beslut i praktiken är ett näringsförbud som strider mot svensk lag och EU–rätten.