Det är de så kallade ”första linjens chefer” som berörs av satsningen. Alltså arbetstagarnas närmaste chef. Dessa kan vara till exempel undersköterskor, sjuksköterskor eller socionomer.

Arbetsmiljöverket ska göra inspektioner med fokus på dessa chefers arbetsmiljö på bland annat äldreboenden, hemtjänst, akutmottagningar och vårdcentraler.

– Avsikten med inspektionerna är att förebygga ohälsa. I fokus är chefernas arbetsförhållanden, arbetsbelastning och tillgång till stödfunktioner, säger Lise-Lotte Hamfelt i ett pressmeddelande.

I år görs inspektionerna i landets södra och norra delar. Under de kommande åren utökas inspektionerna.

Arbetsbelastningen har länge varit hög i vård och omsorg, och det drabbar både chefer och vanliga anställda. Allt fler har besvär av stress och andra psykiska påfrestningar, visar en rapport som Arbetsmiljöverket gjorde förra året.

Cheferna har ofta ansvar för allt fler medarbetare, samtidigt som resurserna krymper. Att skyddsombuden har blivit färre gör det också svårare för cheferna – det gör att det blir svårare att samverka om problem på arbetsplatserna.

Lise-Lott Hamfelt tror att inspektörerna kommer att hitta många olika sorters problem vid inspektionerna. Till exempel bemanning, krångliga IT-system, hot- och våld och smittorisker.