Landstinget Västmanland ligger på bottenplats på KA:s lista där medellönen för åtta yrken sammanvägts. KA har också tagit fram medellönen yrke för yrke. Även här ligger Västmanland på bottenplats när det gäller medellönen för skötare, biträde och undersköterska.

Än har Meryem Adem inte fått veta vilken löneökning hon får i år. Hon tycker att hennes lön borde vara 25 000 kronor. Men tror inte att hon kommer få den lönen. De två senaste åren har varje individ bidragit med 550 kronor till potten per år. Men i fjol fick Meryem Adem 450 kronor och året innan 200 kronor.

– Jag fick en chock. På lönesamtalet får man veta att man är jätteduktig. När man får lönebeskedet har man fått 200, då fanns det inga pengar, säger Meryem Adem som arbetar på lungmedicinavdelningen, har IVA-utbildning och delegation att vaka vid respirator.

Hon har fått veta att de som har lägre löner måste prioriteras och har fått ökningar på 1 000-1 500 kronor för att deras löner ska höjas till 19 000-20 000 kronor.