Bakgrunden till beslutet var att de privata hemtjänstföretagen under ett år inte hade rapporterat ett enda misstag, en så kallad lex Sarah-rapport, till kommunen. Den kommunala hemtjänsten var bättre, men även här fanns brister ansåg förvaltningen. En lex Sarah kan vara både allvarliga fel och mindre misstag, det som tidigare kallades avvikelserapporter.

– De som inte rapporterar några misstag har ingen bra kvalitet, slog förvaltningschefen Ewa Kardell fast och Haninge kommun beslutade att alla hemtjänstenheter måste komma in med lex Sarah-rapporter motsvarande fem procent av det antal brukare man har.

Nu har kommunen granskat de hemtjänstutförare som har flest kunder och av de stora privata hemtjänstföretagen klarade två av sex kravet. Tillsammans har företagen drygt 2500 kunder och förra året kom det in 61 rapporter om olika misstag som begåtts. Det borde ha kommit in det dubbla, anser Haninge kommun. Ett företag, Noga omsorg, kom in med en enda lex Sarah-rapport förra året. Företaget har drygt 800 brukare och med den omfattningen anser Haninge kommun att det borde ha kommit in minst 40 avvikelserapporter.

Ansvarig tjänsteman på kommunen, Maria Bertilsson är ändå nöjd med resultatet.

– Vi är nöjda med att det har kommit in fler rapporter än tidigare. Båda de privata och kommunala utförarna har fåt upp ögonen för det här, säger hon.

Vad är det för typ av misstag som rapporterats?

– Ingen av dom har varit några allvarliga saker, men det har varit sådant som är värt att rapportera, säger Maria Bertilsson.

Två av företagen har rapporterat in precis 100 procent av de antal rapporter som ni krävde.  Kan det inte finnas en misstanke om att företagen överrapporterar för att klara kravet?

– Det kan hända, men jag tror inte det. Det kan se annorlunda ut nästa år.

De företag som inte klarade kravet har fått lämna in handlingsplaner för hur de ska förbättra sin avvikelserapportering. Det gäller även den av de tre kommunala utförare som rapporterade in för få misstag. Handlingsplanerna har nyligen godkänts av ansvariga politiker. Företaget Eveo AB, som kommit in med knappt hälften av de rapporter som kommunen krävt, lovar bland annat mer information på arbetsplatsträffar.

Hur personalen upplevet de ökade kravet på avvikelserapportering, vet inte Kommunals Yvonne Högberg, regionalt fackliga ombud för den privata hemtjänsten.

– Vi har inte hört något om det. Men vi har heller inte så många medlemmar på de privata hemtjänstföretagen. En del anlitar främst personal som är egenföretagare.

Fotnot: Läs vår tidigare granskning av lex Sarah-rapporteringen i hemtjänsten här.

Lex Sarah

Alla hemtjänstverksamheter, även privata företag, är skyldiga enligt lag att informera ansvariga politiker i sin kommun när det begås misstag som drabbar de gamla. Det gäller både allvarliga (lex Sarah-anmälan) eller mindre allvarliga (lex Sarah-rapport) misstag som begåtts. Lagen är skriven så för att kommunpolitikerna, som är ytterst ansvariga för att de gamla får en bra vård, ska kunna gripa in om det behövs. En lex Sarah-anmälan ska också rapporteras till Socialstyrelsen som granskar vad som hänt.