Meryem Adem i Västerås och Gun-Inger Morin i Sundsvall (se länkar).

KA har kartlagt medellönerna (heltid) i samtliga regioner/landsting och valt ut de nio vanligaste kommunalaryrkena.

Tydligt är att samma jobb inte ger samma lön. Störst är skillnaden för biträden. De som arbetar på Universitetssjukhuset i Örebro tjänar i genomsnitt 23 278 kronor, vilket är närmare 5 000 kronor mer än den som arbetar knappt tio mil bort på sjukhuset i Västerås. Men det kan förklaras av åldersstrukturen. Biträdena i Örebro har cirka 40 år i yrket.

Carene Berthéussen-Svensson är ordförande för Kommunals sektion Hälso- och sjukvård i Västerås och reagerar starkt på uppgifterna om medellönen för biträden i Region Örebro och jämför med medellönen för undersköterskor i Landstinget Västmanland som är 22 876 kronor.

– Våra undersköterskor som har utbildning och många år i yrket kommer inte upp i de pengarna. Ärligt tycker jag att det är skrämmande, säger Carene Berthéussen-Svensson.

Sven Frank, som företräder Kommunal vid sjukhuset i Sala, upprörs av att landstinget Västmanland i år satsar 30 miljoner kronor extra på Vårdförbundets medlemmar.

– Vi tycker att det är alldeles uppåt väggarna, det är vi som får gå in och täcka när det inte finns sjuksköterskor, säger Sven Frank.

KA:s siffror visar också att landsting/regioner med låga lägsta löner ofta också har låga medellöner. Det gäller i högsta grad Västmanland.

– Vi ser tydligt vid årets lönerevision att de som får 1 000 eller 2 000  är de yngre som har en låg ingångslön. Det innebär att de som jobbat länge får stå tillbaka och det är stört omöjligt att få extra pengar från landstinget, säger Sven Frank.

Från 1 maj höjs lägstalönen till 20 520 kronor. Enligt Kommunal betyder det att nyanställda kommer ligga på ungefär samma nivå som mycket erfarna.

– Vi har de som jobbat 40 år som ligger på 20 600 kronor. Medlemmarna skäms för sina låga löner, det är ju förskräckligt, säger Carene Berthéussen-Svensson.

Lena Johansson (S) är landstingsråd med ansvar för personal:

– Det är ju fruktansvärt om man känner så, det finns inget jag kan säga som kan lindra den känslan.

Vad vill du säga till den som jobbat 40 år och tjänar cirka 21 000 kronor?

– Vi politiker för samtal med Kommunal om både löner och arbetsmiljö. Det är väldigt olika vad som är viktigast beroende på var man befinner sig i livet. För någon kan det vara rätten till heltid, för en annan rätten att gå ner i tid och för en tredje kan lönen vara viktigast, säger Lena Johansson.

Men några tydliga löften om löneökningar för Kommunals grupper ger inte Lena Johansson som varit ansvarigt landstingsråd i ett halvår. Hon hänvisar till att budgetarbetet pågår och lyfter fram att personalpolitiken ses över. Att sjuksköterskor och läkare ligger högre förklarar hon med att det råder brist på de yrkesgrupperna.

Fotnot: Statistiken är baserad på uppgifter, som Kommunalarbetaren har samlat in, om heltidslön för tillsvidareanställda i november 2014 i 21 landsting/regioner samt Tiohundra som är ett landstingskommunalt bolag.