Regeringen föreslår nya regler för omfattningen av Allmän visstidsanställning. EU har hotat med att stämma Sverige inför EU–domstolen om inte lagen ändras så att det inte går att stapla tillfälliga anställningar på varandra i all evighet.

Nu föreslår regeringen en ny regel vid sidan om den gamla som säger att Allmän visstidsanställning efter två år inom en femårsperiod automatiskt omvandlas till en fast anställning.

Den nya regeln i förslaget säger att även äldre anställningstid i Allmän visstidsanställning än fem år tillbaka får räknas in, om personen sedan dess har haft andra former av tillfälliga anställningar innan det är dags för en ny Allmän visstidsanställning. Detta gäller om det har varit avbrott mellan dessa olika anställningar på högst sex månader.

Lenita Granlund tycker att förslaget är onödigt krångligt.

– Det drabbar våra medlemmar och arbetsgivare som ska försöka förstå och hålla reda på vilka dagar som får räknas och i så fall när.

Hon kan inte se hur regeringens förslag förbättrar för Kommunals medlemmar.

– Kommunals krav är mycket enklare och bättre. Vi vill att lagen ändras så att alla former av visstidsanställningar, oavsett vad de kallas, ska räknas ihop så att den anställde efter två år inom en femårsperiod får fast anställning.

TCO:s förslag går nästan lika långt som Kommunals. TCO har föreslagit att alla olika former av visstidsanställningar efter tre år inom en femårsperiod ska garantera fast anställning.

Det var TCO som för åtta år sedan anmälde Sverige till EU–kommissionen för brott mot EU:s visstidsdirektiv. TCO var kritiskt till att lagen medgav visstidsanställningar som staplades på varandra utan bortre gräns.

– Regeringens förslag klarar EU–rättens krav. Det är ett krångligt förslag som innebär en viss begränsning. Men fortfarande går det att vara visstidsanställd i sex år som vikarie och anställd i Allmän visstidsanställning innan det blir en fast anställning, säger Samuel Engblom, TCO:s samhällspolitiske chef.

TCO har ännu inte bestämt om de ska fortsätta att driva sitt krav om tydligare regler för visstidsanställning med kortare tid innan dessa omvandlas till fasta jobb.

Samuel Engblom kan ha en viss förståelse för att regeringen bara lägger ett förslag som den måste för att slippa att Sverige blir stämd inför EU–domstolen.

Det parlamentariska läget gör att regeringen inte skulle få stöd av en majoritet i riksdagen, Alliansen och SD, för ännu starkare regler.

Regeringens förslag har stöd av Svenskt Näringsliv och LO som vill utreda om de kan förhandla om ett eget avtal om ändrade regler för visstidsanställningar. De planerar att gemensamt kartlägga om det finns problem med visstidsanställningar. Denna kartläggning kan bli underlag för förhandlingar på hur dessa problem ska lösas.

– Vad vi landar i är för tidigt att säga. Vi måste ge arbetsgivarna rätten till flexibilitet mot att våra medlemmar kan känna trygghet i jobbet och i att kunna betala sina räkningar, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Han tycker att det vore fel om regeringen nu kom med förslag om starkare regler mot visstidsanställningar.

– Vi vill inte ha pingponglagar som stiftas av S–ledda regeringar och sedan rivs upp av andra regeringar. Vi vill ha långsiktiga lösningar som vi och arbetsgivarna kan vara eniga om, säger han.

Lenita Granlund håller inte med.

– Jag tror inte att det finns någon större risk för pingponglagar. Det är inte så ofta lagen om anställningsskydd har ändrats efter regeringsbyten. Vi står fast vid våra krav om en regel på högst två år inom en femårsperiod som tillfälligt anställd innan det blir en fast anställning.

Lenita Granlund tillägger att det största problemet för Kommunal inte är att visstidsanställningar staplas på varandra, utan det är anställningsformen Allmän visstidsanställning.

– Vi vill att den slopas i lagen. Tack vare den anställningsformen ökar visstidsanställningarna bland våra medlemmar. De ligger i sängen med mobilen under kudden och kan inte sova, och de vågar inte gå och duscha på morgonen av rädsla över att missa ett samtal eller sms med erbjudande om jobb. Det är sjukt, säger hon.