Danska Nationellt forskningscentrum för arbetsmiljö har visat att det finns ett samband mellan den stress som onödiga arbetsuppgifter framkallar och psykisk ohälsa. Sambandet är tydligare för dem som redan upplever att de har en sämre psykisk hälsa.

Eva Bejerot är docent i arbetsvetenskap vid Stockholms universitet. Hon har också studerat hur onödiga arbetsuppgifter påverkar hälsan hos boendestödjare, läkare och lär­are.

– Vi har visat att onödiga arbetsuppgifter har ett tydligt samband med emotionell trötthet och en väldig trötthet efter arbetet. Man kan få sömnproblem, man kanske ältar och inte somnar. Man har en stresskänsla av att vara uppvarvad, pressad och ha oroande tankar, säger Eva Bejerot.

Forskarna skiljer på onödiga och oskäliga arbetsuppgifter. Till onödiga uppgifter räknas de som inte skulle behöva göras. Det kan handla om datakrångel och dubbelarbete när det gäller dokumentation. Till de oskäliga uppgifterna räknas sådant som ligger utanför yrkesrollen och som man tycker borde göras av någon annan. Ett exempel är att man är specialutbildad för att arbeta med demenssjuka men får ägna det mesta av sin arbetstid åt bruk­are med helt annan problematik. Det kan gå ut över självkänslan.

– Om kraven ligger i det man är utbildad för orkar man mer.

Eva Bejerot anser att ledningen av arbetet har stor betydelse för upplevelsen av onödiga och oskäliga uppgifter.  Rådet är att prata om saken.

– Ta upp det på möten, diskutera om saker går att göra på ett annat sätt. Låt var och en göra en lista, prata om det. Facket borde också jobba mer med det här.