– Hemligheter handlar om att vi aktivt väljer att låta vissa veta och andra inte. Funktionen är att skapa ett vi och en gemenskap med den vi delar hemlighet och en distans gentemot andra, säger Ida Hult, som är etnolog och som arbetat mycket just kring hemligheter.

För 100 år sedan kanske vi interagerade med 80 personer under en hel livstid. I dag kommer många ungdomar upp i det antalet under en dag. Då blir det också omöjligt att visa upp allting för alla.

– I en tid som sägs vara så öppen som vår, där vi lägger ut stora delar av vårt privata liv på sociala medier kan också det vi väljer att inte berätta få en större plats. Vad som är en hemlighet är en markör för tidsandan och säger något om normer, kultur och vad som är socialt accepterat, säger Ida Hult.

Hemligheter i böckernas värld som motvikt till den i alla fall skenbara öppenheten i vardagen, alltså.

Lillemor Torstensson, på Svenska Barnboksinstitutet som ligger bakom statistiken på vad alla barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige handlar om, berättar att nästan 100 böcker från förra året handlade om hemligheter på ett eller annat sätt.

– Hemligheter har alltid funnits med men förra året fanns det verkligen med i alla kategorier, från pekböcker till ungdomsböcker.

I småbarnsböckerna är hemligheterna ofta något positivt. Något oskyldigt som används för att skapa gemenskap och ett ”vi”. Det är ofta ett ting som är hemligt, som i bilderboken ”Månkan och jag” av Katarina Kieri och Emma Virke.

– Där har de två flickorna en hemlig kula som binder dem samman, som blir kittet. Sådana ting i småbarnsböckerna gör att barnen känner sig unika och växer som personer för att de har något eget, säger Lillemor Torstensson.

Fokus kan också ligga på en hemlig person, som i Andrea de La Barre de Nanteuils och Lovisa Burfitts kapitelbok ”Boken om Mademoiselle Oiseau”. Bok­en handlar om en ensam flicka som blir bekant med Mademoiselle Oiseau som är en total motsats till flickan själv och någon hon håller helt hemlig.

– Det är en sorts utvecklingshistoria där Mademoiselle förmodligen bara är någon som finns i flickans fantasi. Hon blir som en förkroppsligad sten som hon kan ha i fickan och känna trygghet och utvecklas av.

Vad Lillemor Torstensson lyfter fram som särskilt intressant är den våg av dystopiska berättelser i ungdomsböckerna som innehåller hemliga sällskap eller statshemligheter.

– Jag tror att det handlar om att man behöver hjälp att bearbeta och förstå vad som händer i världen. Det är så komplicerat i dag och vi lever alla med hotet att det kan hända något eller ske en explosion när och var som helst. Som att vi lever i den science fiction-värld böckerna tidigare handlade om.

Fotnot: Illustrationen ovan kommer från boken Mademoiselle Oiseau av Andrea de La Barre de Nanteuil och Lovisa Burfitt.

 

Hemliga boktips

 

Barnböcker där hemlisen blir ett sammanhållande kitt:

Månkan och jag har en hemlighet av Katarina Kieri och Emma Virke.

 

Ungdomsböcker där hemligheten är en börda:


Imorgon är allt som vanligt av Lina Stoltz (alkoholproblem).


Svensk synd av Martin Jern (misshandel).

 

Böcker om när hemligheten blir att hålla sig undan från bilden av sig själv:

Vill ha dig så illa av Gunnar Ardelius.

Pappersstäder av John Green.

 

Ungdomsböcker om hemliga sällskap:

Tunnel 13 av Johanna Ejdeholm (lättläst).

 

Hemlighetsfulla människor:

Boken om Mademoiselle Oiseau av Andrea de La Barre de Nanteuil och Lovisa Burfitt.

 

Faktabok om hemligheter:

Hemliga testboken av Oskar Ekman och Nino Keller.

Källa: Svenska Barnboksinstitutet