De rödgröna partierna lovade inför valet att göra det tydligt att de som upphandlar får ställa krav om personalövertagande. Nu ska regeringen infria detta löfte.

Ardalan Shekarabi säger att den nya upphandlingsmyndigheten ska få i uppdrag att tala om hur krav om personalövertagande kan ställas.

Det handlar enligt Oskar Taxén bland annat om att uppgifter om personalen, löner, sjukskrivningar, väntade pensionsavgångar måste finnas med i anbudsunderlaget.

– I dag har enbart den nuvarande entreprenören den informationen om sina anställda. Men alla företag måste få tillgång till samma information, säger Oskar Taxén.

Det kommer inte att bli tvång att kräva personalövertagande. Men Oskar Taxén tycker ändå att regeringens löfte är ett viktigt steg för att öka tryggheten för personalen vid upphandlingar.

– I dag finns det de som avstår från att kräva att personalen tas över i tron om att EU–rätten inte tillåter detta. Nu blir det tydligt att det går att ställa ett sådant krav. De som inte vill ställa detta krav tvingas erkänna att de helt enkelt inte vill ge berörd personal ökad trygghet, som nu senast i Östergötland där S, MP, FP och C sa nej.

Oskar Taxén säger att Kommunal kommer att fortsätta att driva att personalövertagande ska finnas med vid varje upphandling av kollektivtrafiken.

– Det känns bra att vi nu kan göra det med regeringens stöd i ryggen, tillägger han.