– En framgångsfaktor är att Region Gotland utgick från baspersonalen och gav dem utbildning och att projektet hade ett starkt stöd i hela socialförvaltningen, säger Ingrid Hjalmarson vid Stiftelsen Äldrecentrum som utvärderat projektet bland annat genom att intervjua personal som deltagit.

En slutsats är att det inte räcker att utbilda hemtjänstpersonalen. Det är också viktigt att de anställda får tillgång till stöd och att det finns en bra struktur för hur man ska arbeta mot våldet. På Gotland fick några nyckelpersoner i personalgruppen extra utbildning för att kunna stötta kollegor som upptäckte en våldsam relation. Det skapades också en speciell grupp med chefer och experter för att ge stöd och vägledning i komplicerade ärenden.

Så småningom startade en samtalsgrupp för äldre som var utsatta för våld i sin relation, något som visade sig bli mycket uppskattat.

Bakrunden till projektet, som har namnet Freda, var att Socialstyrelsen tillsammans med länsstyrelserna 2009 gjorde en granskning av kommunernas arbete mot våld i nära relationer. Här fanns stora brister. Pengar avsattes för förbättringar och på Gotland bestämde man sig för att satsa på fånga upp våld i nära relationer inom äldreomsorgen och omsorgen för funktionshindrade.

Projektet startade hösten 2010 med hjälp av pengar från Länsstyrelsen och Socialstyrelsen. I dag är det en fast verksamhet inom Gotlands kommun. Förhoppningen är att Freda-metoden ska sprida sig till andra kommuner.