Utbildningen ligger på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats och är helt gratis. Man får följa en 83-årig dam vid namn Doris som har typ 2-diabetes. Genom Doris sjukdom får man lära sig om blodsocker, mat, undernäring, komplikationer med mera.

Webbutbildningen tar ungefär en timme och efteråt får man ett intyg som går att skriva ut.

Bakom utbildningen står Sveriges Kommuner och Landsting, Karolinska Institutet och Akademiskt primärvårdscentrum vid Stockholms läns landsting.