Det är första gången sedan Alliansen bildades som de borgerliga partierna presenterar separata budgetmotioner. Moderaterna vill satsa 2,8 miljarder på 15 reformer för fler jobb och en av dessa reformer gäller alltså yrkesintroduktionsanställningarna, de jobb som kombinerar utbildning med arbete till 75 procent av lägstalönerna. Partiet vill att dessa anställningar utvidgas till nyanlända invandrare och långtidsarbetslösa.

– Här har vi en risk för ett nytt utanförskap som måste brytas med lägre trösklar in på arbetsmarknaden, sade Ulf Kristersson, Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson.

Man hoppas att satsningen ska ge 3 000 nya YA-jobb.

Partiet vill också sänka skatterna för dem som jobbar när de är 64 år.

– Fler kan och vill arbeta längre, men gör det inte. På lång sikt hotar det hela välfärdens finansiering om vi inte ser till att använda erfarna medarbetares förmåga högre upp i åldrarna, sade Ulf Kristersson.