En 16-årig pojke försvinner från Gotlandsfärjan. Polisen Maria Wern försöker lösa fallet. Titeln avspeglas på ett skickligt sätt i denna spänningsroman där författaren vill visa läsaren baksidan av sociala medier och möjligheten att genom dessa ta makten över människor.

Anna Jansson håller spänningen uppe ända till de två sista kapitlen då hon tycks börja tvivla på sin förmåga och därför lägger till för många adjektiv för att språket ska flyta lika bra. En redaktör hade kunnat avhjälpa detta med några enkla strykningar.