Redan hösten 2003 publicerade EU-myndigheten mot rasism och främlingsfientlighet (EUMC) rapporten Manifestations of antisemitism in the European Union, där det framgick att unga muslimer låg bakom ökningen av övergrepp mot judar i EU-länderna.

En del hävdar att förklaringen ligger i konflikten Israel/Palestina. USA:s stöd till Israel tas av vissa imamer som exempel på hur judar och kristna i alla tider tillsammans bekämpat muslimerna. Andra imamer blir väldigt upprörda över sina kollegers hatiska kampanjer mot judar som folkgrupp, men de blir hårt motarbetade av fundamentalisterna.

Israel/Palestina-konflikten har en lång historia och kan väl knappast vara förklaringen till den ökande antisemitismen. Israels premiärminister Netan­yahu, som många hoppades skulle röstas bort i årets val, har extrema åsikter och hans politik gör livet outhärdligt i de palestinska områdena. Men jag accepterar inte att Israels politik tas som ursäkt för den ökade antisemitismen.

Vi hotade aldrig judiska ungdomar när jag gick i skolan. Vi reflekterade över huvud taget inte över vilka religioner våra kompisar tillhörde. Men i dag kan man till och med höra ungdomar i vissa skolor säga att alla judar borde gasas ihjäl.

Majoritetssamhällets företrädare borde se till att toleranta muslimers ställning stärks. På det sättet visar man samtidigt för muslimer i Sverige vilken slags islam som respekteras här.

Ett annat sätt att stärka de tolerantas ställning skulle vara att upprätta en imamutbildning i Sverige så att de imamer som verkar här inte har alla sina referenspunkter i ett främmande land. Men ansvaret för den utbildningen får inte läggas på Muslimska rådet som jag anser är fel instans för att ha ansvaret för denna utbildning.

Vi behöver en debatt om antisemitism initierad av muslimer. Vi måste våga se antisemitismen och fördöma den. Om man accepterar en viss form av hat så öppnar detta även för ökad intolerans mot andra grupper vilket i sin tur leder till ökade motsättningar i hela det svenska samhället.

Ja

… till sevärda filmen ”Natt över Berlin” om nazismen och vänsterextremismen i Berlin 1932.

Nej

… till Netan­yahu och hans politik.