På webbplatsen www.prevent.se/ljudguideforskolan finns fakta om hur vi påverkas av buller, vad buller är och vem som har ansvar för höga ljudnivåer i förskolan.

Där finns också information om hur man kan kartlägga bullret och konkreta exempel på arbetsplatser där man lyckats få ner ljudnivåerna.

– Tanken är att man ska kunna gå in och bli inspirerad för att kunna förändra sin egen arbetsmiljö, säger Kommunals ombudsman Tom Jansson.

Bakom webbplatsen står förutom Kommunal också Lärarförbundet, arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteföretagen och organisationen Sunt Arbetsliv.

Kommunal jobbar nu för att sprida kunskapen om sajten bland annat till förbundets skyddsombud.

– Den bör bli väldigt populär, eftersom bullret är ett stort arbetsmiljöproblem, säger Tom Jansson.