Är det okej med återhämtning på jobbet?

– Ingen klarar av att gå på full rulle hela tiden. Man måste ha variation i sitt arbetstempo. Människor mår inte bra om de inte får pauser. Vi har gjort en förberedande studie av primärvårdspersonal, där såg vi att de som uppger att de har en chans till återhämtning, de mår bättre.

Hur kan den se ut?

– Det är det vi ska forska på. Jag tror att det till exempel kan vara om man klarat av något svårt och någon lägger handen på axeln och säger, ”det där gjorde du himla bra”. Det kan vara att man har tid att äta sin lunch, få sitt kaffe och prata, att ha fortbildning. Att få tillfälle att lasta av sig när någon skällt ut en.

Hur ska man göra om allt går i ett?

– Om det varit jag hade jag gått till min arbetsledare och sagt att jag kan inte göra de här sakerna som schemat ser ut. I hemtjänsten tycker jag att färden mellan vårdtag­arna borde ge en möjlighet att få andas lite. Om du varit inne hos en sjuk människa så behöver du lägga den bakom dig innan du går till nästa. Det kanske är sådant som räddar oss. Vi vill komma åt det här lite mer, för alla yrkesgrupper i primärvården.