Ellen Olsson.

KA är på Östra sjukhuset i Göteborg där avdelning 349 under tre år ska testa nya sätt att jobba i projektet Framtidens vårdavdelning. Här finns patienter med tarmsjukdomar.

Klockan är halvåtta på morgonen. Undersköterskan Ellen Olsson är ansvarig för dagens rond. Hon knackar på och tänder ljuset i sal efter sal. Hälsar god morgon och frågar hur natten varit. I dag är det Ellen som har ansvar för att kontrollera temp, blodtryck, syresättning och glykos.

– Det är positivt, då kan jag koncentra mig på detta och släppa omvårdnaden, säger Ellen.

Allt omvårdnadsarbete sköts av två undersköterskor.  I dag är Irmelin Lindberg en av dem, även hon är positiv till att ansvaret delats upp.

– Det ger större variation, jobbet går fortare och man sparar på ryggen.

Ellen instämmer:

– Förut, när jag arbetade med parvård, fick jag ofta jaga sjuksköterskan om vi behövde vara två med någon patient. När man arbetar med en undersköterska behöver man inte vänta, det är stor skillnad.

Båda är eniga om att arbetssättet ger mer tid för patienterna.

Det är också undersköterskorna som hjälpt patienterna upp som ansvarar för morgonmötet med sjukgymnast och arbetsterapeut.

– Vi vet vad patienterna klarar, om de vinglar till och behöver rullator eller toaförhöjning, säger Irmelin.

Att undersköterskorna har ansvaret lovordas av arbetsterapeuten Carin Sundqvist. Hon jämför med andra avdelningar där sjuksköterskorna har ansvaret men ändå måste fråga undersköterskorna. Morgonmötet med undersköterskorna betyder också att arbetsterapeuten och sjukgymnasten kan hjälpa patienten tidigare.

Målet är varje kompetens ska utnyttjas på bästa sätt. Därför stuvas arbetsuppgifter om. Tankar finns också på att undersköterskor ska ta över vårdplaneringar och andra arbetsuppgifter som i dag görs av sjuksköterskor.

– Här uppmuntras vi att ta eget initiativ. Tanken är att vi ska avlasta sjuksköterskorna så mycket vi kan, säger Irmelin.

Det är bra med olika bakgrund, man lär av varandra.

I projektet ingår att jaga tidstjuvar och dubbelarbete. Som ett led i det ska den undersköterska som har ansvar för morgonens kontroller ha en elektronisk platta med sig för att direkt notera patienternas olika värden. Men än är inte allt det tekniska löst. Så i dag skriver Ellen först på papper och för sedan in allt i journal-erna på expeditionens dator.

Vid niotiden kommer läk-aren för en snabb rond eftersom det är onsdag och operationsdag. Tisdagar och torsdagar är det patientgenomgångar. Då lämnar patienten sin säng i salen och sitter med vårdpersonal vid bordet i rondrummet.

– När man sitter ner vid bordet blir man mer på samma nivå. I ett enskilt rum kan man ju prata mer ostört än på salar där det finns grannar, säger Ellen.

Avdelningen arbetar med ett personcentrerat förhållningssätt till patienterna. Det innebär att personen bakom diagnosen är i fokus och att man ska försöka att se varje individs förmågor.

För att undersköterskorna ska få mer tid för patienterna har avdelningen en värdinna som sköter frukost, lunch och middag. Värdinnan har också ansvar för transporter och viss städning. Nu finns planer på att anställa ytterligare en för att täcka även kvällar och helger.

När avdelningen öppnade i höstas var alla nya och kom från olika verksamheter.

– Det är bra med olika bakgrund, man lär av varandra, säger Irmelin.

I projektet testas också kortare arbetstid, vilket betyder att heltid är 34,25 timmar per vecka. För personalen innebär det en extra ledig dag varannan vecka. Här arbetar inte någon kväll till 21.30 och går på igen 06.45 nästa morgon. Men däremot varannan helg.

Chefen Yvonne Bergers vision är att alla ska älska att gå till jobbet. Hon strävar efter att varje yrkesgrupp ska få använda sin kompetens på bästa sätt. Fokus på olika ansvarsområden tror hon ger mindre stress och bättre kvalitet på vården.

– Undersköterskan är med mer i teamet, i och med rondansvaret har hon betydelse för både vård och behandling. I och med att undersköterskan har de betydande arbetsuppgifterna stärks hennes roll samtidigt som sjuksköterskan avlastas. Det är en win-win situation, säger Yvonne.

Och vid lunchen i personalrummet är undersköterskor och sjuksköterskor eniga. Stressen är mindre, teamkänslan större och ansvarsområdena gör att man litar mer på varandra.

ID. Ellen Olsson

Ålder: 24.
Yrke: Undersköterska sedan 5 år, har arbetat på ortopeden i Mölndal, äldreboende, hospice.
Bor: Lägenhet i Göteborg.
Familj: Ensamstående.
Lön: 21 000 kronor i månaden/heltid.

ID. Irmelin Lindberg

Ålder: 58.
Yrke: Undersköterska sedan 12 år, har arbetat på jubileumskliniken, röntgen, Lundby sjukhus, äldreomsorgen.
Bor: Bostadsrätt i Göteborg.
Familj: Man, fem barn, ett bonusbarn och 6 barnbarn.