Personer som är anställda i arbetsmarknadspolitiska åtgärder har inte någon lägstalön i sitt kollektivavtal, BEA-avtalet.

– Det bidrag som kommunen har fått av arbetsförmedlingen, det har den anställda fått i lön, säger Sandra Sjöberg, ordförande för Kommunal i Skara.

Därmed kunde anställda ha löner som låg under de lägstalöner som en kommunanställd ska ha. De BEA-anställda med lägst löner hade runt 16 700 kronor i månadslön, jämfört med lägstalönen för kommunanställda på 18 080 kronor.

– Jag förde en dialog med arbetsgivaren för jag tyckte att det var förjäkligt att de fick så lite i lön, de går till ett jobb som alla andra och har mat att köpa till familjen och en hyra att betala. De ska ha rimlig lön för det de gör, säger Sandra Sjöberg.

Nu har Kommunal enats med Skara kommun om att ingen ska ha lägre lön än lägstalönen i kollektivavtalet. Det innebär att de BEA-anställda får en höjning på upp till 1 360 kronor. Den nya lönen gäller från april.

– Det är fruktansvärt att man inte kan få till lägstalöner centralt så man kan slippa de här fajterna lokalt.

På Kommunal centralt berättar ombudsmannen Maria Hansson, vid enheten för arbetsrätt och kollektivavtal, att lägstalönen togs bort för några år sedan.

– Vi hade gjort en undersökning som visade att ingen anställdes på den dåvarande lägstalönen, utan man anställdes på en högre nivå. Då hade vi en diskussion i avtalsdelegationen där de sade att vi kan ta bort lägstalönen. Det verkade ändå inte vara någonting som man använde sig av.

Sedan dess har man kämpat för att återinföra lägstalönen igen.

– Det har varit ett återkommande krav de senaste avtalsrörelserna.

Var det fel att ta bort den?

– Ja, kanske lite. Men på de absolut flesta ställen ligger de lägsta lönerna för BEA-anställda över lägstanivån för kommunanställda. Sedan finns det alltid undantag.