Vänstern vill genomföra tre stora reformer de närmaste tre åren, enligt följande schema:

2016: Avskaffa anställningsformen allmän visstid.

2017: Förbjud inhyrning av arbetskraft för att tillgodose permanenta behov.

2018: Lagstifta om rätt till heltid.

Jonas Sjöstedt förstamaj-talade i Uppsala och Västerås och sade då bland annat:

– Otryggheten innebär att många i dag har svårt att få ekonomin att gå ihop. Det blir svårt att få bostad och det försvårar facklig organisering. Särskilt är det kvinnor och unga i arbetaryrken som drabbas.