För en månad sedan kom Kommunals utredare Annakarin Wall hem från en resa till Colombia.

På en tvådagarskonferens diskuterade lantarbetarfack från hela världen frågan om palmolja och hur den tillverkas.

– Man förflyttar lantarbetare och ger dem dåligt betalt eller inga pengar alls för jorden de har brukat. På det sättet tvingas de flytta någon annanstans där jorden inte är lika bra, säger Annakarin Wall.

Det finns också stora arbetsrättsliga problem med plantagerna. Organisationsgraden är mycket låg, bara mellan 1,5 och 5 procent av arbetarna är med i facket.

Colombia är också ett farligt land att arbeta fackligt i. När Annakarin och delegationen från Kommunal var på plats pågick en sockerarbetarstrejk där de fackliga ledarna hade blivit misshandlade. Det förekommer också rena mord.

– Vissa arbetsgivare säger öppet att man hellre stänger ner plantagen än att teckna kollektivavtal.

I Colombia och flera andra länder i Latinamerika finns också stora arbetsmiljöproblem på odlingarna.

Det är vanligt att man använder bekämpningsmedlet Paraquat, ett medel mot ogräs som är giftigt för människor och kan leda till lungproblem, spasmer och blodig diarré. Ofta är det kvinnorna på odlingarna som rensar ogräset och därmed löper risk för sjukdom och skador. I Europa är Paraquat förbjudet.

– Det måste bli schystare arbetsvillkor. Det är också stora problem med outsourcing, att man tar in underleverantörer där det är extra svårt att organisera fackligt, säger Annakarin.

Någon snabb lösning på problemen vid palmoljeodling finns inte. De certifieringar som finns är otillräckliga.

Lantarbetarnas fackliga international, IUL, jobbar för att de arbetsrättsliga villkoren ska finnas med i certfieringen, det gör de inte i dag.

– Det vi från Kommunal kan göra är att ta fram mer information och sammanställa den på ett lättillgängligt sätt. Vi fortsätter också att påverka genom lantarbetarinternationalen IUL som har kontakter med företagen, säger Annakarin.