Sara Forsberg jobbar på specialistdjursjukhuset Strömsholm. Hon har klarat tentan och ansökt om legitimation hos Jordbruksverket. Men hon fick avslag eftersom hon saknar ett år och två månader i yrket.

– Men de har släppt igenom en kollega med samma förutsättningar som saknar tio månader.

Sara har överklagat beslutet till förvaltningsrätten. Hon tycker att de borde se till hennes kompetens och inte bara tid: Sara har stort ansvar som tillförordnad avdelningsföreståndare på intensiven och går dessutom en vidareutbildning som egentligen vänder sig till legitimerade djursjukskötare.

Gerd Sundström, handläggare på Jordbruksverket, säger att en del har fått legitimation trots att de inte har jobbat de sex år i yrket som föreskrifterna kräver. Men man ska ha särskilda skäl, till exempel att man varit föräldraledig eller har utbildning inom djursjukvård.

– Vi tittar på varje enskilt fall. Men saknar man mycket tid har man inte fått dispens även om man varit föräldraledig eller har gått en utbildning.

Det skiljer fyra månader för Sara och hennes kollega, kan det vara avgörande?

– Ja, det skulle kunna vara så. Någonstans går gränsen så det kan mycket väl vara så att vi gett någon dispens som saknar tio månader.

Ett tjugotal fall är redan avgjorda i förvaltningsrätten. Senaste tiden har Jordbruksverket meddelat flera avslag och de förväntar sig att fler kommer att överklaga.

Anja Westberg, Kommunals ombudsman, säger att hon är beredd att hjälpa medlemmar om de får avslag för att de varit mammalediga. Hon vill i så fall få prövat om det kan vara diskriminering. I övrigt blir det svårt att hjälpa medlemmar som saknar tid, säger hon.

– Jag vet inte vilka grunder vi skulle driva det på. Vi kan inte strida mot en lag.