Många företag har väldigt svårt att bemanna sina kliniker eftersom det finns för få legitimerade djursjukskötare i landet, säger Maria Lundvall, generaldirektör för branschorganisationen Svensk djursjukvård.

– I bästa fall är påfyllningen 40 per år och den naturliga avgången är större än så. Det är i stort sett omöjligt att rekrytera, så det är vanligt att man anställer veterinärer som utför djursjukskötarens sysslor.

– Tanken med legitimation var god. Innan var det personal med liten teoretisk utbildning som utförde avancerat arbete. Det var omodernt. Men man slog pendeln pang bom, nu ska det vara högskoleutbildade djursjukskötare! Man skulle ha varit mer flexibel.

Både Maria Lundvall och Kommunals ombudsman Anja Westberg säger att lagändringen slagit hårt mot de personer som inte hade tillräckligt lång tid i yrket för att få göra tentan och ta legitimation. Däremot har ändringen inte lett till att djurvårdarna står utan jobb.

– Vi befarade ju massuppsägningar för att de inte kan utföra alla arbetsuppgifter, men jag har inte hört om något fall, säger Anja Westberg.

– Behovet av både veterinärer och djurvårdare blir större när det är brist på djursjukskötare, säger Maria Lundvall.

Hon ser tre lösningar på personalbristen:

  • Lätta på behandlingsförbudet och låt utbildade djurvård-are arbeta under veterinärens ansvar.
  • Fler utbildningsplatser.
  • Större möjlighet att importera arbetskraft, i dag är det för hårda krav på utländska utbildningar.

Jordbruksverket har föreslagit att antalet utbildningsplatser på SLU ska fördubblas, vilket skulle motsvara behovet på sikt, enligt Jordbruksverkets utredare Lotta Ternström Hofverberg. I nuläget diskuterar inte myndigheten att ge djurvårdarna ytterligare befogenheter.

Enligt Maria Lundvall har sköterskebristen gjort att löneanspråken skenat i höjden. Men Kommunal och arbetsgiv-arorganisationen SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet) har ännu ingen statistik för den nya yrkesgruppen.

– På ställen där det finns många djursjukhus har det ökat, men där det inte finns konkurrens har det inte skett speciellt mycket, säger Anja Westberg.

Den lägsta ingångslönen för en legitimerad djursjukskötare är 22 109 kronor.

– Man ska inte stirra sig blind på minimilönerna utan det är löneutvecklingen som är intressant, säger Kommunals ombudsman Mats Hansson. Att de dragit iväg rätt rejält det vet jag, men vi har inte detaljsiffror.

– Det är en grupp som har en positiv framtid kan man lugnt säga, både lönemässigt och att du har en trygg anställning. Branschen växer.