Nästan vart tredje jobb med statligt bidrag till lönen är ett nystartsjobb. Fram till 1 april i år fanns det inte heller någon övre lönegräns för nystartsjobben, vilket gjorde att löner över 100 000 kronor med bidrag inte var ovanliga, skriver Arbetet. (Från 1 april är lönetaket 22 000 kronor.)

Nystartsjobben betyder att arbetsgivaren får halva lönen betald av staten. Långtidsarbetslösa kan ha nystartsjobb lika länge som de varit arbetslösa, med ett maxtak på tio år.

Bidragen är vanligast inom hotell- och restaurangbranschen.