SVAR: Om du utan giltiga skäl har sagt upp dig själv från ditt arbete blir du avstängd från ersättning i 45 ersättningsdagar.

Denna avstängning kallas ofta för en karens. För att slippa avstängning måste du ha giltiga skäl, men det går inte att i förväg kunna säga exakt vad som är ett giltigt skäl. Vi prövar varje ärende för sig.

Om din sjukdom beror på ditt arbete kan det vara ett giltigt skäl för att slippa avstängning.

Du måste då ha ett läkarintyg som du fått innan du säger upp dig från ditt arbete. I läkarintyget ska det tydligt framgå att du inte kan fortsätta med ditt arbete.

Det måste också framgå att din arbetsgivare inte kan erbjuda dig något annat arbete som du skulle kunna ta.