Många barn flyr ensamma till Sverige, utan sällskap av mamma och pappa eller annan vuxen släkting. Ofta får de bo på HVB-hem (hem för vård och boende). De som jobbar där har inte alltid någon utbildning om vilken hjälp barnen behöver för att klara sig i Sverige. Därför skapades för några år sedan utbildningen till Integrationspedagog.

– Jag har fått mycket hjälp av utbildningen. Hur man bemöter dem, hur man pratar om deras trauman. Hur man motiverar dem till utbildning. Det är mycket saker som man inte tänkt på, säger Anneli Gustavsson.

Anneli Gustavsson har en bakgrund som lärare, men har nu jobbat på ett HVB-hem i Härnösand i tre och ett halvt år.

– När jag började jobba där så hette vi behandlingsassistenter. Sen har det diskuterats vad vi ska heta – vi jobbar ju inte med behandling. Numera heter tjänsten Integrationspedagog, säger Anneli.

Hon lär barnen det de behöver för att snart kunna klara sig själva. När de blir 18 måste de kunna klara sig helt själva – de har ju inga föräldrar att ringa till när det krisar.

– Det är svårt. De som kommer när de är 14 har man mycket tid att jobba med. Men är de 17 har man inte så mycket tid, säger Anneli.

Anneli gick utbildningen under ett år på halvfart. Hon jobbade heltid samtidigt.

– I och med att vi jobbar skift så hann jag plugga på mina lediga dagar.

Alla som gick kursen hade också sex tredagarsträffar i Sollefteå.

– De sammankomsterna har varit väldigt värdefulla. Man kunde diskutera och byta tips med folk som jobbar på ett annat ställe, säger Anneli.

ID. Anneli Gustavsson

Yrke: Integrationspedagog.
Ålder: 38 år.
Bor: Härnösand.

Integrationspedagog

Det finns två olika utbildningar: En är 100 YH-poäng (ett år på halvfart). Den andra är 225 YH-poäng (ett år på helfart). De finns i Sollefteå och Hudiksvall. Båda är distansutbildningar.