Malmö stad har förberett Vita jobb i fyra år. När projektet nu genomförs för första gången i skarpt läge vid upphandling av bevakningstjänster anmäls det av Svenskt Näringsliv.

Birgitta Laurent, upphandlingsexpert vid Svenskt Näringsliv, säger att arbetsgivareorganisationen tycker att det är bra att Malmö stad kontrollerar att entreprenörer lever upp till villkor som ställs i upphandlingsavtal.

– Vi reagerar på att kontrollen genomförs av fackliga ombudsmän, på uppdrag av Malmö stad. De fackliga ombudsmännen får två hattar på sig samtidigt, förhandlare och kontrollant. Partsförhållandet rubbas.

Hon vill att Konkurrensverket prövar om kontrollen av företagens löner och bokföring är en form av myndighetsutövning.

– I så fall strider detta mot kommunallagen som inte tillåter delegering av myndighetsutövning.

Birgitta Laurent vill även få prövat om det är rimligt att fackliga ombudsmän ska ha rätt att få ta del av företags löneutbetalningar och bokföring.

– Det finns i Vita jobb ingen begränsning i vad fackliga ombudsmän kan kräva att få ta del av i bokföringen. Det kan skada företagets affärsförbindelser och konkurrensläge. Vi vill få prövat om detta är ett oproportionerligt krav i strid med lagen om offentlig upphandling.

Birgitta Laurent tycker att det är viktigt att Konkurrensverket gör klart vad som gäller.

– Vita jobb rör sig upp över landet till Stockholm som också ska införa projektet. Fler kommuner diskuterar att följa efter.

Malmö stad tycker inte att modellen strider mot lagen.

– De som kontrollerar samlar in information. De har ingen myndighetsutövning. Det är kommunen som fattar beslut om att eventuellt bryta kontraktet eller att kräva skadestånd, säger kommunalrådet Andreas Schönström (S).

Han tycker att Svenskt Näringslivs agerande är märkligt.

– När det blev känt 2011 att vi skulle införa Vita jobb kom Svenskt Näringsliv hit och vi diskuterade projektet på mitt rum. Jag erbjöd dem att utse kontrollanter som kunde hjälpa oss. De tackade nej, trots att deras företag tjänar på att det är schysta villkor hos företag som konkurrerar i upphandlingarna.

Andreas Schönström säger att Malmö stad behöver anlita experter från fack och arbetsgivare för att klara kontrollerna.

– Det är de som har kompetensen om avtalen. Vi har inte den kunskapen själva.

Han tror på projektet som ett sätt att motverka svartarbete och social dumping.

– Sedan Malmö stad för fyra år sedan började pröva Vita jobb vid upphandlingar har företag som misstänks vara skumma avstått från att lämna in anbud. Det visar att alla som är seriösa tjänar på Vita jobb.

Nu när projektet har kommit igång på allvar är planen att utveckla det med att också ställa sociala krav om att där det är möjligt ta in arbetslösa i det arbete som utförs på kommunens uppdrag.

– Vi räknar med att det kravet ska vara med vid alla upphandlingar senast i augusti i år.

Inte heller LO–sektionen i Malmö är oroad över anmälan från Svenskt Näringsliv. Stefan Höök är ansvarig i sektionen för fackets medverkan i Vita jobb. Han är övertygad om att projektet inte strider mot lagen.

– Fackliga ombudsmän som kommunen utser till konsulter för att granska företagen gör detta under sekretess. De får inte berätta för facket vad de hittar under granskningen. En ombudsman får heller inte granska företag som hen kan komma att förhandla med som facklig motpart, säger han.

Malmö Stad ska senast till den 17 april komma in med ett yttrande till Konkurrensverket som därefter beslutar hur det ska gå vidare med Svenskt Näringslivs anmälan.

Stockholms stad har tidigare använt Vita jobb. Det avbröts när de borgerliga vann valet i Stockholm 2006.