Som KA rapporterade i fredags har 32 personer åtalats för grova bedrägerier inom hemtjänsten i Södertälje. Alla 32 har antingen jobbat i hemtjänstföretaget Jome eller varit äldre i behov av hemtjänst. I måndags släpptes det 27 000 sidor långa förundersökningsprotokollet. Det innehåller en mängd avlyssnade telefonsamtal. Där framgår det bland annat att brukare har blivit tillsagda att överdriva sina behov för att ha kvar sina beslutade timmar, eller få utökade timmar.

Många av samtalen ägde rum inför kollegiegranskningen av cirka 150 biståndsbeslut, som Södertälje kommun gjorde våren 2013. Jomes ledning ringde runt och varnade för att kommunen genomförde kontroller och instruerade sina anställda hur de och deras brukare skulle agera. Här är ett utdrag ur ett av samtalen:

NN: Ja, låt henne inte röra sig. Låt henne ligga, och täcka sig själv, och säger att hon inte kan resa sig och i fall att de säger till henne: ”Upp med dig och sitt”, ska hon svara: ”Jag kan inte gå upp och sätta mig”. (otydligt), ”jag har mycket ont”, och hon ska visa att hon är mycket trött, i ansiktet, i utseendet, i kläderna, och även om hon tar på sig ohyfsade kläder är det inget problem…

NN: Ja…

NN: Bara under den perioden, bara under besökstimmarna

NN: Ja, bara under besökstimmarna. Jag ska säga det till henne.

I ett samtal berättar en av de som åklagarna menar haft en ledande ställning att hon inför besöket plockat bort medicinerna hos en brukare, så att brukaren vid kommunens besök ska ha mer ont:

Jomes vd: Du har rätt, de blir annars bedövade, bedövade, helt rätt.
NN: Ja, så måste ni säga till alla. Säg till dem: ta inte morgonmedicinen så att när de kommer, ja…

I ett annat samtal uppmanas en anställd av en av de åtalade att vara på sin vakt eftersom kommunen gör kontroller:

NN: Så under den här perioden ska ni vara på er vakt gällande detta ämne så att när de kommer ska de inte se henne medan hon städar eller gör saker.

En av de åtalade är en kvinna som mestadels jobbade på kontoret med administrativa uppgifter. Hon menar att hon inte har haft del i någon brottslighet, utan bara gjort som hon blivit tillsagd. Men hon berättar att Jomes vd bland annat sagt till henne att säga till anställda att brukarna ska överdriva sitt behov.

NN: Ibland försöker hon (Jomes vd) överdriva för att få fler timmar.
Förhörsledaren: På vilket sätt överdriver hon?
NN: Om personen egentligen bara behöver hjälp på frukosten säger hon att de även behöver hjälp lunch och middag också.

Samma person bekräftar också att daganteckningar har fabricerats på kontoret i efterhand.

Jomes vd säger själv i förhör att det hon har menat är att de äldre ofta försöker spela starka trots att de inte är det, och att det kan leda till att de inte får all den hjälp som de behöver. Angående att de har varnat inför kommunens kontroller säger hon att det var för att brukarna inte skulle bli oroliga.

Flera av de avlyssnade samtalen mellan personer i Jomes ledning handlar också om att biståndshandläggarna är snåla med att ge brukarna hjälp, och att det är synd om dem eftersom de inte får den hjälp som de behöver.

Samtidigt framkommer det också att Jomes vd har blivit upprörd när hon fått veta att brukare har rört sig själva ute, eftersom de skulle kunna bli sedda av någon från kommunen. I ett samtal mellan en av de åtalade och en annan person berättar den åtalade att hon och Jomes vd fått syn på en av brukarna som var ute och gick med kassar.

NN: Hon (Jomes vd) sa: titta på de kassarna han går och bär på! Tänk om de ser honom så här!

Förundersökningen innehåller även förhör med biståndshandläggare på kommunen. De får se spaningsfilmer på brukare som rör sig på egen hand utomhus, trots att de enligt biståndsbesluten inte ska klara det själva.

”När jag ser filmerna så anser jag att mina bedömningar jag gjorde i oktober 2012 och november 2013 var felaktiga”, säger exempelvis en av biståndshandläggarna. Hon berättar också att när hon gjorde besök hos den aktuella brukaren efter tillslaget mot Jome så var det uppenbart att han hade haft för mycket hemtjänst, och hans timmar sänktes drastiskt.

Ungefär en månad före tillslaget mot Jome sade kommunen upp avtalet med ett annat hemtjänstföretag, efter att det uppdagats att de fortsatt med anhöriganställningar och brutit mot arbetstidslagen. Det gör flera i Jomes ledning nervösa. En företrädare för ett annat av kommunens hemtjänstföretag ringer till Jomes vd och berättar vad han vet.

Jomes vd: Du har skrämt livet ur mig.
NN: Det är jätteallvarligt.
Jomes vd: Mycket, mycket allvarligt.

De misstänkta bedrägerierna mot Södertälje kommun och Arbetsförmedlingen rör totalt runt sju miljoner kronor. Rättegången inleds den 27 mars och är planerad att avslutas i slutet på juni 2016.