Inom några månader kommer direktiven till utredningen att vara klara. Och innan sommaren kan arbetet vara igång. Att det tillsätts en utredning menar Morgan Johansson är en självklarhet.

– Jag är bestört över bland annat det fusk med nystartsbidrag och etableringslotsar jag tagit del av. Brotten i sig är hemska men också det att systemen är så lätta att lura.

Det som upprör honom är också att det här är brott som inte bara tar pengar från skattebetalarna utan som också påverkar företagsklimatet i Sverige.

– Det här snedvrider konkurrensen mellan företag. De som är fräcka nog får en otillbörlig fördel genom att lura till sig pengar. För näringslivets del är det bra att vi gör det här. Det kommer att bli en utredning där personal från bland annat ekobrottsmyndigheten och skatteverket deltar. Utredningen kommer beröra många departement men ligga under justitiedepartementet.

– Jag har pratat med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S, och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S. Vi är överens om att det är ett departementsöverskridande arbete men att det är vi som ska göra utredningen eftersom det ofta handlar om kriminalitet, säger Morgan Johansson.

Det finns en tilltänkt utredare som ska hålla i arbetet och som redan tillfrågats om jobbet.

– Men eftersom jag inte fått ett ja än vill jag inte gå ut med vem det är.

KA har talat med åklagare som menar att brotten i välfärden till viss lockar kriminella och nätverk som tidigare sysslat med andra brott. Vad säger du om det?

– Jag tror att det här är som en maskburk. Man lyfter på locket och det kommer att välla ut en fruktansvärd stank.