– I och med att det riktar sig mot våra välfärdssystem så är det systemhotande brottslighet. Det är ju skattepengar som finansierar det här, säger kammaråklagare Kristina Lindhoff Carleson till KA.

Bedrägerierna startade med en gång som Jome började med sin hemtjänstverksamhet. Enligt åklagaren lyckades de genom att ha en gemensam plan och sedan knyta till sig brukare som var beredda att lura biståndshandläggarna.

– Man har överdrivit sitt behov, eller helt hittat på. Personalen har sen oftast varit anhöriga, säger Kristina Lindhoff Carleson.

Bevisningen mot de 32 personerna består till stor del av förhör, såväl med misstänkta som biståndshandläggare och andra tjänstemän på Södertälje kommun.  Dessutom har polisen haft telefonavlyssning på misstänkta personer, och även filmat för att bevisa att brukare inte haft det behov av hemtjänst som de sagt och att hemtjänsten inte utförts.

Är det någon som erkänner något?

Det är ett par som medger omständigheterna. Men jag vet inte riktigt hur man ska tolka dem, hur de slutligen kommer att ställa sig när vi väl kommer till rättegång, det är svårt att veta i dag, säger Kristina Lindhoff Carleson.

Flera av försvarsadvokaterna har kritiserat åklagarna för att  målet är så omfattande, och menar att det tyder på att bevisningen är svag. Men Kristina Lindhoff Carleson säger att det var nödvändigt att göra målet så stort.

– I och med att bevisningen är till stor del muntlig och i och med att vi har så många misstänkta, så tar det tid. Huvudmännen som är sju stycken är ju misstänkta för hela brottsligheten och måste höras i alla delar. De övriga måste också höras i rättegången mot huvudmännen för att visa på systematiken, att det är organiserat och att det finns en brottsplan, säger Kristina Lindhoff Carleson.

Flera av de åtalade är väldigt gamla, några i 90-årsåldern. Var det nödvändigt att åtala dem?

– Jag kan inte se att vi kan göra på annat sätt. Jag anser att bevisningen är så stark mot dem och att åtal måste väckas. De har heller inte erkänt så det finns ingen chans till åtalsunderlåtelse. Men sen kan man ju ta hänsyn till deras ålder när man bestämmer påföljden.