I dag kom det till slut. Regeringens direktiv för utredningen om vinster i välfärden. Det som utredaren Illmar Reepalu fått i uppgift att utreda är bland annat vilka metoder som kan användas för att skattemedel som går till välfärdsföretag ska stanna kvar i verksamheten, om man kan ställa krav på öppenhet och insyn på samma sätt som i kommunala verksamheter samt hur ideella företag kan få en större del av välfärdsmarknaden. Utredningen ska gälla företag som verkar inom vård, skola och omsorg. Till det området räknar man också HVB-hem och annan verksamhet inom socialtjänsten, dessutom tillfälliga asylboenden och personlig assistans.

Om skattefinansierade företag ska få ta ut vinster har varit omdiskuterat länge. LO tog ett kongressbeslut om att verka mot vinsterna 2012 och har sedan dess försökt påverka framförallt Socialdemokraterna att gå på deras linje. Inför valet i höstas gick partiet ut tillsammans med Vänsterpartiet och ville verka för en begränsning genom att tillsätta en utredning om möjligheterna att genomföra en sådan. LO:s vice ordförande Tobias Baudin är nöjd med direktivet.

– Det är helt i linje med det vi enat våra fjorton förbund kring. Skattemedlen ska gå till välfärd och inte till skatteparadis.

Men det finns andra sätt än vinstuttag för att få ut pengar ur företag, höga löner och så vidare. Den möjligheten finns kvar.

– Ja, och därför är det viktigt att välfärdsföretagen har öppna böcker. Det ska finnas en transparens så att man kan följa var pengarna går till. Nu gäller det att få igenom det parlamentariskt i riksdagen.

På arbetsgivarsidan är Almegas näringspolitiska chef Ulf Lindberg inte lika nöjd.

– Jag blir faktiskt upprörd. Det här är en misstroendeförklaring mot alla välfärdsföretag trots att de allra flesta sköter sig. Man drar alla över en kam. Det kommer att hämma tillväxten, säger han.

Hur menar du då?

– Jag har redan tagit del av mejlväxlingar mellan en bank och en förskola som ville bygga ut sin verksamhet. Banken vill inte låna ut några pengar eftersom det ansågs för riskfyllt. Det här drabbar dem som driver bra verksamheter, man skjuter bredvid målet. Det är orättvist mot de små företagen de kommer att drabbas hårdast. Vi märker att de små redan är försiktiga medan en del stora växer ännu mer.

Finns det något som du tycker kan vara bra i direktiven?

– Jag har inte läst dem riktigt än, men jag kan inte utesluta att det finns bra saker. Det är bra att man gör en granskning av företagen och det är motiverat med ett visst mått av transparens, säger Ulf Lindberg.

Civilminister Ardalan Shekarabi, S, som tillsatt utredningen menar att skötsamma välfärdsföretag inte behöver vara oroliga.

– De företag som sköter sig i dag har ingenting att vara rädda för. Det vi vill är att få till en kvalitet och det är det som är fokus för direktiven.

Du menar att det inte är vinsten i sig som är det viktiga? Annars har det talats om ett begränsat vinstuttag till och med i rubriken till debatt-artikeln i DN där du och Jonas Sjöstedt, V, presenterar utredningen. Är det en förenkling?

– Ja, vår ingång är inte vinst utan kvalitet och det är därför det står tydligt i direktiven att skattepengarna ska användas i verksamheten. Vinstbegreppet är så etablerat att det är lätt för media att använda sig av det. Den här frågan är mycket mer komplex, säger Ardalan Shekarabi som också menar att det inte räcker att se över välfärdsföretagen för att kvaliteteten på välfärden ska säkras. Lika viktigt är att se över den egna regin, det vill säga välfärdsverksamheter som bedrivs av stat, landsting och kommuner.

– Problemen med kvalitet och medarbetarnas situation finns på båda sidor. Vi måste jobba med den egna styrningen.

Ni har tagit upp frågan om att se över hur bemanningen sköts för att säkra kvaliteteten i verksamheten.

– Ja, det här är personalintensiva verksamheter och det är personalen man drar ner på när pengar går till annat. Det är något utredaren får titta på, säger Ardalan Shekarabi.

Ni är en minoritetsregering som regerar delvis med hjälp av en överenskommelse med alliansen. Hur ska ni få de färdiga förslagen genom riksdagen?

– Det som är speciellt är att vi har folket med oss. Nu får vi först ta fram vad det handlar om och sedan sätta oss ned och diskutera med de andra partierna. De har också ett tryck på sig att lösa oredan i välfärden, säger Ardalan Shekarabi.