Aftonbladets reporter har ringt biståndshandläggare i 20 slumpvis utvalda kommuner och frågat om det är möjligt att hennes mamma i behov av äldreomsorg får hjälp av personal som inte bär slöja. I 16 av kommunerna meddelade biståndshandläggarna att det går bra.

”Hemtjänsten försöker tillgodose det i allra största mån” säger exempelvis en biståndshandläggare.

I tre av kommunerna visste inte biståndshandläggarna om det var möjligt. Endast en av de 20 kommunerna sade direkt nej till önskemålet att välja bort personal med slöja, med hänvisning till att det är diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen säger till Aftonbladet att de tycker att det är problematiskt att så många kommuner tycker att det är ett krav som kan tillgodoses.

– Hela syftet med diskrimineringslagen är ju att man inte ska göra åtskillnad på människor till exempel baserat på etnisk tillhörighet eller religion, och där har det allmänna också ett särskilt ansvar. Så det är klart att det är allvarligt, säger Clas Lundstedt, pressansvarig på Diskrimineringsombudsmannen, till Aftonbladet.