SVAR: Den ersättning som betalas ut av a-kassan kallas dagpenning och den baseras på hur mycket du har tjänat innan du blev arbetslös. När man räknar ut dagpenningen lägger a-kassan samman allt du har tjänat under ett år före det att du blev arbetslös. Därefter divideras detta med hur många timmar du har arbetat.

Din andra fråga innehåller inte tillräcklig med information för att kunna besvaras, men vad gäller oavlönat arbete är huvudregeln att detta inte ingår vid beräkningen. Dock, om du är anställd på en fast sysselsättningsgrad, det vill säga du är inte timanställd, kan så kallad sovande natt komma att ingå i underlaget för beräkningen. Detta om den sovande natten ingår i anställningen.