Kommunal svarar: ”Det viktigaste inom personlig assistans är att det finns mycket tydliga arbetsbeskrivningar om vad assistansen hos respektive brukare innehåller! Tillgänglig arbetsledare och chef är A och O så assistenten snabbt kan få kontakt och bolla eventuella uppkomna situationer som man inte riktigt vet hur man ska ställa sig till eller om man är  osäker. Det är också viktigt att veta att Arbetsmiljölagen gäller och att jag som anställd inte ska behöva utsättas för någon situation som jag upplever fysiskt eller psykiskt jobbig eller kränkande.

En del personliga assistenter tycker det är okej med vissa arbetsuppgifter, medan andra upplever att de inte fungerar för dem. Det finns inget facit utifrån arbetsmiljölagen om vad man ska tåla eller finna sig i, det är den enskilde arbetstagaren som själv bedömer sin arbetsmiljösituation. Återigen är tillgänglig arbetsledning otroligt viktig så att jag som anställd kan få ventilera min arbetssituation.

Generellt kan man också säga att man aldrig ska behöva utsättas för något som är farligt eller förbjudet. (Vad som är farligt bedömer jag själv som anställd och förbjudet regleras ju i olika lagstiftning.)”

Svar från ombudsmännen
Marie Boström och
Margaretha Johansson