Problem med sömnen är ett allvarligt tecken. Men också humörproblem och en trötthet som inte går bort hur mycket man än vilar, säger Kai Österberg, forskare på avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet, som tagit fram metoden LUCIE för att tidigt upptäcka arbetsrelaterad utbrändhet.

Vad finns det för tidiga tecken på att jag är på väg att bli utmattad?

– Man tappar sin entusiasm, brister i tålamod och tappar lusten. Med vårt frågeformulär kan vi placera in personerna på två skalor: stressvarning och utmattningsvarning. Du kan få höga poäng på stressvarning, men ligger du samtidigt lågt på utmattningsvarning, då är du i alla fall inte på väg in i väggen. Men du har en förhöjd stressnivå.

Vad ska jag göra då?

– Försöka få hjälp av professionell vårdpersonal. Ändra på din livsstil och på ditt arbete. Det kan vara otroligt svårt, men det finns flera olika modeller. Kommer man på ett syndrom tidigt har man mycket större chans att kunna bromsa det. Vägen tillbaka är väldigt lång om du kollapsar fullt ut.

Om det inte är utbrändhet, vad kan det då vara?

– En primär sömnstörning, en depression, hypertyreos (rubbning i sköldkörteln, struma) eller kanske sömnapné till följd av kraftiga snarkningar. Det är viktigt att göra en ordentlig hälsoundersökning för att ta reda på det.