– Männen som kommer till stressmottagningen är oftare sjukare, för de söker hjälp senare, säger stressforskaren Aleksander Perski.

Han tror att män har lika stora problem med stress, men att de reagerar annorlunda än kvinnor. Metoderna behöver därför utvecklas för att fånga upp män som blivit utmattade.

– Hos män är stressystemet mer kopplat till det motoriska. De agerar ut stressen genom att fly, slåss, supa, säger Aleksander Perski men lägger till att det såklart är en grov generalisering.

Att fler män nu blir sjukskrivna kan bero på att utbrändhet blivit mindre stigmatiserat, tror Aleksander Perski.

– Det kan också handla om att vi har blivit ett tjänstesamhälle i högre grad. Fler män har mänsklig kontakt i sitt jobb

Sjukskrivningar