Hemtjänsten åker båt till brukaren som bor i skärgården. (Båten på bilden har inget med hemtjänstfusket att göra.)

Det misstänkta fusket upptäcktes när en brukare bosatt på en ö i skärgården slog larm om att hen inte fick tillräckligt med hjälp. Samtidigt hade Attendo rapporterat att de hade varit på plats all beviljad tid. Vid en granskning upptäckte kommunen att de fuskade med inloggningen.

– Vi har ett elektroniskt system där det sitter en tagg hos brukaren som man loggar in på med hjälp av sin smartphone. De har loggat in redan när de har klivit på båten i Norrtälje och debiterat för restiden, så de måste ha tagit ner taggen så att de kan läsa av den när de vill, säger Robert Beronius, strategisk kvalitetsutvecklare på Norrtälje kommun.

Eftersom Attendo får ersättning för båtresorna har de lämnat in underlag för det till kommunen, som då har kunnat se att de har åkt båt samtidigt som de varit inloggade.

Hos den enskilda brukaren rör det sig om runt 30 timmar i månaden under 2014 som Attendo har tagit betalt för utan att insatsen har utförts. Totalt är det 300 000 kronor som Attendo nu måste betala tillbaka. Men kommunen utreder om det har pågått ännu längre, så det kan komma att handla om mer pengar.

Till en början skyllde Attendo på att det handlade om en enskild anställd som inte förstått hur systemet fungerat. Då kunde kommunen visa att samtlig personal som varit hemma hos brukaren gjort på samma sätt.

– Det visar ju att det kommer uppifrån. Och vid senare möten har de också sagt att så har vi alltid gjort hos den brukaren, säger Robert Beronius.

Han säger att anledningen till att Attendo fuskat är att de förlorar ekonomiskt på vissa brukare. Vissa brukare är bosatta på öar dit det tar lång tid att ta sig. I ett system som betalar för utförd tid är en kund dyrare ju längre tid det tar att ta sig dit eftersom utföraren bara får betalt för tiden hos kunden.

– Jag förstår att de har gjort så här, en kund som bor långt ut på en ö kan innebära en förlust på 100 000-tals kronor. Men de borde ha kontaktat oss så kunde vi kanske ha betalat extra ersättning, säger Robert Beronius.

Kommunen tittar nu på om liknande fusk har förekommit hos andra brukare.

– Vi håller på att granska andra fall, brukare som bor på öar. Det är inte alltid lätt att bevisa det här. Men jag kan se när de har åkt båtarna och ibland har de loggat innan de ens har klivit på båten, säger Robert Beronius.

Liselott Myrstrand är verksamhetschef för Attendos hemtjänst i Norrtälje och ställer sig helt frågande till anklagelserna.

– Vi har ingen konflikt med kommunen. Vi har haft en diskussion kring olika sätt att logga när det gäller ett extraordinärt ärende och har kommit överens med kommunen, säger Liselott Myrstrand.

Enligt kommunen är ni inte överens, de menar att ni har fuskat med inloggningen och tagit betalt för insatser som ni inte har utfört. Har ni gjort det?

– Nej. Vi har haft diskussioner om hur man ska logga men kommit överens. Jag måste be om att få kolla upp det här och återkomma.

Liselott Mystrand meddelar senare att hon inte har fler kommentarer.

Trots att misstankarna handlar om bedrägerier, som är brottsligt, och avtalsbrott, har kommunen ännu inte polisanmält eller hävt avtalet. Kommunen vill vara klara med en fullständig utredning först, och sedan är det upp till politikerna att ta ställning till vad som ska göras.

Rent praktiskt får det stora konsekvenser om avtalet med Attendo hävs, eftersom runt en tredjedel av kommunens brukare har valt dem.