Fem av LO:s medlemstidningar bildar från och med 1 februari ett gemensamt bolag, LO Mediehus. Det handlar om Kommunalarbetaren, Arbetet, Sekotidningen, Fastighetsfolket och Handelsnytt.

Och nu är det alltså klart vem som blir ny vd för bolaget. Det är Robert Jonsson, 51 år, i dag vd för Södermanlands Nyheter. Han har tidigare bland annat varit vd och ansvarig utgivare för Norrtelje Tidning.

– Det primära blir att frigöra resurser så att man kan få en bättre digital utveckling än vad man har i dag. Sedan har jag inte satt mig in i detaljerna hur man vill göra det, säger Robert Jonsson.

– Och sedan att skapa möjlighet för de olika redaktionerna att hjälpas åt med kompetensutveckling. Sådana saker är lättare när man är några fler.

Hur kommer läsarna märka att du blir vd?

– Jag tror inte att man kommer att märka det alls faktiskt. Jag tror att chefredaktörerna kommer att fortsätta att göra de produkter man gör i dag. Möjligtvis att man kommer att märka en snabbare digital utveckling, men inte på innehållet.

Vad fick dig att vilja söka jobbet?

– Jag har jobbat med den här typen av frågor väldigt länge, fast på lokaltidningsnivå och här såg jag möjligheten att få göra det med andra typer av tidningar och i en idéburen organisation. Det tyckte jag skulle vara en utmaning och spännande. Och att få börja från början i ett nytt mediehus.

Stephen Lindholm, reporter på Kommunalarbetaren, är tillträdande ordförande för Journalistförbundets fackliga klubb i det nya mediehuset. Han kommenterar utnämningen av Robert Jonsson så här:

– Äntligen har LO Mediehus fått en vd. Rekryteringsprocessen har pågått onödigt lång tid med tanke på att det redan för ett par månader sedan verkade klart att det skulle bli Robert Jonsson som skulle få jobbet. Journalistklubbarna på våra fem berörda fackförbundstidningar tror att han kan bli en bra vd i vårt bolag där vi ska samarbeta för att göra vår journalistik ännu mer slagkraftig och uppmärksammad.

Robert Jonsson kommer att tillträda posten den 1 april, tills dess fungerar KA:s tidigare chefredaktör Liv Beckström som projektledare för LO Mediehus. Själva bolaget bildas alltså den 1 februari och från och med den 1 maj 2015 kommer de fem redaktionerna att sitta tillsammans i samma lokaler. Alla fem tidningarna kommer att fortsätta att finnas kvar som självständiga produkter, mediehuset är främst till för att samordna saker som tryck och annonsupphandling, men också möjliggöra för redaktionellt samarbete.