Vårdhundar eller terapihundar har blivit allt vanligare i vuxenvård och omsorg, till exempel på demensboenden. Men inom barnvård har hundar varit ovanliga, förutom i USA där man använder vårdhundar i barnsjukvården.

Hunden Livia ingår i en forskningsstudie som ska utvärdera hälsoeffekter på sjuka barn, men också hur vårdpersonal och föräldrar påverkas. Studier i andra länder har visat på positiva effekter i form av ökade halter av hormoner som ger ökat välbefinnande och minskar smärta.

– Vi vill se hur vårdhunden kan användas som komplement till medicinsk behandling. Om resultaten faller väl ut kan detta komma alla sjuka barn som önskar hundkontakt tillgodo genom att vårdhund skrivs på remiss, säger Ann Edner, överläkare på neonatalavdelningen, i ett pressmeddelande.

Den certifierade hunden Livia är en labradoodle, korsning av labrador och pudel, som saknar den underull som kan framkalla pälsdjursallergi.

Studien görs på avdelning 95B, en barnkirurgisk avdelning. Eftersom Livia har fått valpar under hösten kommer hon till avdelningen först i januari, men studien har börjat i form av enkäter till föräldrar och vårdpersonal, berättar presschefen Elisabeth Tysk.