Svar: Tråkigt att höra att det strular på er arbetsplats. Rent generellt gäller att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet och alltså är det chefen som bestämmer i sådana här fall.

Men om jag uppfattar din fråga rätt, så blir ni förflyttade från avdelning 2  (med jour) till avdelning 1 (med vaken natt) med kort varsel och utan att ersättningen ändras. Detta är i så fall fel. Om ni arbetar vaken natt ska ni också ha betalt för det.

Det finns också regler om dygns- och veckovila som måste följas. Kontakta ert lokala Kommunal, som kan hjälpa er med detta.