SVAR: Vid arbetslöshet ersätter a-kassan 80 procent av inkomstförlusten, men bara upp till taket 18 700 kronor per månad. Har man en ersättningsgrundande inkomst som överstiger taket på 18 700 ersätts inte den delen.

Det betyder att ett stort antal av Kommunals medlemmar som blir arbetslösa inte får en a-kasseersättning på 80 procent av tidigare inkomst. Med anledning av det beslutade Kommunals kongress 2007 att Inkomstförsäkringen ska ingå i medlemskapet. Detta för att arbetslösa kommunalare ska få en ersättning upp till 80 procent vid arbetslöshet.
Premier för försäkringen betalas baserat på de medlemmar som har en inkomst över taket på 18 700 kronor.