SVAR: En arbetsgivare kan kräva att du  använder arbetskläder i ditt arbete, men om arbetsgivaren gör det måste man också enligt Kommunals uppfattning tillhandahålla dessa. Om så inte sker får du vända dig till ditt lokala fack, alternativt skyddsombud, och påtala saken.

Om arbetskläder krävs av hygieniska skäl är arbetsgiv-aren dessutom skyldig att tillhandahålla dessa enligt arbetsmiljölagstiftningen. Tvätt av arbetskläder ska ombesörjas av  arbetsgivaren, men det kan ligga i din arbetsskyldighet att tvätta dessa kläder på din arbetstid.