SVAR: Vad gäller din första fråga måste du inte meddela a-kassan om att du blir utskriven från ett program hos Arbetsförmedlingen, så länge du inte tänker söka ersättning från a-kassan för tiden direkt efter.
I fall du ska söka ersättning eller inte väljer du själv.

Om du har rätt till ersättning eller inte beror på hur mycket du  jobbat under de tolv senaste månaderna och hur mycket du jobbar nu. Vi räknar ut hur mycket du jobbat i genomsnitt per vecka under tolv månader, vilket kallas din normalarbetstid. Du har rätt till ersättning endast de veckor när du jobbar mindre än din normalarbetstid.

För att räkna ut din normalarbetstid och ersättning per dag behöver du skicka in intyg för vad du gjort de tolv senaste månaderna. Eftersom du har jobbat skickar du in ett arbetsgivarintyg för den tiden.

Du måste också meddela oss vad du gjort tiden du inte jobbade. Om dina studier var inom tolv månader från när du söker ersättning behöver du fylla i blanketten intyg om studier. Du behöver också fylla i blanketten anmälan om arbetslöshet och skicka in till oss.

Blanketterna och adress hittar du på här.