Enligt tidningen avskedades mannen i augusti 2013 då det privata vårdföretaget fått reda på att han gjort ovälkomna närmanden mot en kvinnlig kollega. Bland annat ska han ha kysst kvinnan mot hennes vilja och betett sig hotfullt mot henne. Kommunal, som ansåg att arbetsgivaren agerat felaktigt, vände sig till Arbetsdomstolen med begäran om att avskedandet skulle ogiltigförklaras och att mannen skulle få ett skadestånd på 150 000 kronor.

Arbetsdomstolen valde dock att gå på arbetsgivarens linje. I domen beslutades även att Kommunal ska stå för rättegångskostnaderna på nära 220 000 kronor.