SVAR: Vart man vänder sig beror på vilken typ av tjänstefel din chef har begått. Det beror också på om det handlar om brott mot kollektivavtalet, någon arbetsrättslagstiftning eller annan lagstiftning.

Det finns en hel del följdfrågor att ställa. Hur man hanterar det som kommer fram ser olika ut beroende på vilken typ av fel som är begånget och vem som är din arbetsgivare.

Ditt lokala Kommunal kan  hjälpa dig att reda ut frågan om vart du bör vända dig.