Ett av boendena är Åleryd som KA skrivit om flera gånger tidigare. I somras hotades Attendo om vite bland annat för låg bemanning på Åleryd. Det blev dock inget vite för bemanningen, däremot bestämdes att 40 000 skulle betalas för att de gamla inte fått de promenader och ”egen tid” som de har rätt till.

Under september månad gjorde kvalitets- och utvärderingskontoret en uppföljning. De konstaterar att Attendos arbete efter förra uppföljningen har lett till förbättringar, men företaget hade inte nått ända fram i september, skriver Linköpings kommun i ett pressmeddelande. Därför får Attendo den här gången betala 6 980 kronor för brister på Åleryd.

De större summorna gäller boendena Bantorget och Valla Park som har följts upp mellan 1 januari och 31 augusti. Även där gäller vitena uteblivna promenader och ”egen tid”. Sammanlagt får Attendo alltså betala 200 000 till kommunen.

I Attendos svar skriver de att bristerna i första hand beror på bristande dokumentation och att det varit oklart vad ”egen tid” egentligen innebär.