Margaretha Johansson.

Har jag rätt till lönesamtal?

– I kyrkans avtal, liksom i alla Kommunals kollektivavtal, finns det principer för hur lönesättningen ska gå till. Arbetsgivaren har skyldighet att varje år ha ett medarbetarsamtal plus ett samtal med återkoppling om vilken löneutveckling jag fått och varför.

Varför är det viktigt?

– Är det så att jag inte får någon löneutveckling, eller en väldigt låg sådan, är arbetsgivaren skyldig att göra en åtgärdsplan som visar vad som ska till för att jag ska få en bättre löneutveckling.

Så jag har rätt att kräva ett lönesamtal?

– Absolut. Det är arbetsgivarens skyldighet. Får du problem med det bör du kontakta din sektion på Kommunal om du inte har ett fackligt ombud på arbetsplatsen.