KA listade hur mycket Ob-tillägget för storhelg ligger på i några av Kommunals största kollektivavtal. Bland annat skiljer det 30 kronor i timmen för en undersköterska i kommun och landsting jämfört med en bussförare. Flera läsare har reagerat på att det finns stora skillnader i avtalen.

Varför ser det så olika ut?

– När vi förhandlar avtalen så är det olika prioriteringar på olika avtalsområden. Man kanske prioriterar extra lediga dagar eller andra ersättningar i samband med semester eller högre löner. Det beror på vad medlemmarna har för krav och hur man prioriterat olika krav i förhandlingsdelegationen, svarar Lenita Granlund.

Vad sänder det för signaler att det är så olika för medlemmar i samma fackförbund?

– Man måste titta på hela kollektivavtalet. Det finns andra saker i trafikavtalet som inte finns på de andra. Man ska inte se detta som en enskild fråga.

Varför bussförarna är de som har lägst ob av de jämförda avtalen går inte att svara på rakt av, säger Lenita Granlund.

Vad ska man göra som medlem om man anser att detta borde prioriteras högre?

– Då måste man skriva avtalsmotioner inför 2016 års avtalsrörelse, i första hand vända sig till sin sektion. Men man ska veta att vi aldrig får något gratis i förhandlingar, man måste prioritera olika saker, det görs på avtalskonferenser och i delegationer.