OBS! Texten är från 2014. Klicka här för aktuella siffror om ob-tillägg under julen 2019.

Anställda i kommuner och landsting (HÖK)

99,30 kr/tim: Från kl.18.00 kvällen före julafton till kl. 07.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså till måndagen den 29 december i år (2014). Från kl. 18.00 kvällen före nyårsafton till kl. 07.00 på vardagen närmast efter helgdagsafton, alltså den 2 januari denna gång.

119,20 kr/tim: Julafton kl. 22.00 till 06.00 på juldagen, samt mellan 22.00 på juldagen till 06.00 annandag jul får du istället 119.20 kr per timme. Detta gäller även nyårsafton kl. 22.00 till 06.00 på nyårsdagen.

(99,30 kr/tim gäller även: Kl. 18.00 dagen före långfredagen till kl. 07.00 dagen efter annandag påsk, samt kl.18.00 dagen före pingstafton eller midsommarafton, till kl. 07.00 på vardagen närmast efter helgdagsaftonen.)

Privat äldreomsorg (Vårdföretagarna, bransch F)

96,80 kr/tim: Från kl 18.00 dag före julafton eller nyårsafton till kl. 07.00 vardagen närmast efter helgdagsaftonen. Lördag räknas inte som vardag så då gäller den högre ersättningen.

(Gäller även från kl. 18.00 dag före långfredagen till kl. 07.00 dagen efter annandag påsk. Tid från kl. 18.00 dag före pingstafton eller midsommarafton till kl 07.00 vardag närmast efter helgdagsaftonen.)

Bussförare (Sveriges bussföretag, bussbranschavtalet)

Linjetrafik:
69,68 kr/tim: Från kl. 00.00 på julafton och nyårsafton till kl. 07:00 vardagen närmast efter helgdagsaftonen. Lördag räknas inte som vardag så då gäller den högre ersättningen.

(Gäller även påsk och midsommar: Från kl. 00.00 långfredag till kl. 07.00 dagen efter annandag påsk. Från kl. 00.00 midsommarafton och pingstafton till kl. 07.00 vardag närmast efter respektive helgdagsafton.)

Beställningstrafik:
69,68 kr/tim: Från kl. 00.00 julafton och nyårsafton till kl. 06.00 vardag närmast efter respektive helgdagsafton.

(Gäller även påsk och midsommar: Från kl. 00.00 långfredag till kl. 06.00 dagen efter annandag påsk. Från kl. 00.00 midsommarafton och pingstafton till kl. 06.00 vardag närmast efter respektive helgdagsafton.)

Svenska kyrkan

106,4 kr/tim: Från kl. 18.00 dag före julafton eller nyårsafton till kl. 07.00 vardagen närmast efter helgdagsaftonen. Lördag räknas inte som vardag så då gäller den högre ersättningen.

Privatanställda städare på skolor, förskolor och sjukhus (serviceentrepenad, Almega)

82,41 kr/tim: Från kl. 06.00 på nyårsafton till kl.06.00 den 2 januari, samt kl. 06.00 på julafton till kl. 06.00 dagen efter annandag jul.

(Gäller även från kl. 18.00 skärtorsdag till kl. 06.00 dag efter annandag påsk, samt från kl. 06.00 midsommarafton till kl. 06.00 dagen efter midsommardagen.)

Privata friskolor (Almega)

101,7kr/tim: Från kl. 18.00 dag före julafton till till kl. 07.00 vardag närmast efter helg Gäller även skärtorsdag, dag före pingstafton, midsommarafton eller nyårsafton.

Personliga assistenter (privatanställda och anställda i kooperativ eller ideella företag – KFO)

95,52 kr/tim: Från kl.18.00 på dag före julafton eller nyårsafton till kl. 07.00 på vardag utom lördag närmast efter helgdagsaftonen.

(Gäller även från kl. 18.00 på dag före pingstafton och midsommarafton till kl. 07.00 på vardag utom lördag närmast efter helgdagsaftonen, samt dagen före långfredagen till kl. 07.00 på dagen efter annandag påsk. Vid övertidsarbete, arbete under jour och beredskap eller om ersättningen uttryckligen ingår i lönen, utges ej ob-tillägget.)