Jag hoppas få läsa om kriser i allmänhet och tsunamin i synnerhet. Det får jag, men jag blir besviken. Känslan är att boken hade behövt en bättre disposition och mer hjälp av en duktig redaktör. Här får författaren skriva fritt och det blir hattigt. I ena kapitlet handlar det om tsunamin, i nästa om något annat och sedan tsunamin igen. En kronologisk ordning och fokus på bara tsunamin hade varit bättre, här borde finnas mycket att lära av författaren, men det kommer inte fram nu.